Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği

3 Mart 2010 Tarihinde kaybettiğimiz Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Sayın Ümran BARADAN ve arkadaşları tarafından 1995 yılında İzmir'de kuruldu.

Dünyanın en saygın Dernekleri arasında bulunan IWSA (International Women's Solidarity Association) Dünya Başkanlığı'nı da yapan; merhum Ümran BARADAN ülkemizi tanıtmak amacıyla birçok hizmetler gerçekleştirdi.

Ümran BARADAN 'ın vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Devlet eski Bakanlarımızdan Sayın Işılay SAYGIN seçildi. Sayın Işılay Saygın; 2011 yılından itibaren sürdürdüğü Genel Başkanlık görevi sırasında gerek İzmir'li, gerekse tüm kadınlarımıza el verecek bir çok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Değerli Başkan IŞILAY SAYGIN 'ın 26 Temmuz 2019 da vefat etmesinden sonra, yerine gelen; 2. başkan Sayın Jale GELGÖR başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir. 22.Haziran 2021 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; yeni dönem Yönetim Kurulu seçilmiş ve Genel Başkanlık görevini üstlenen Av. Gülsüm ORMANCI ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneğimizin İZMİR’den başka İSTANBUL, ANTALYA ve DENİZLİ’de de şubeleri bulunmaktadır.

 

Vizyonumuz: Çağdaş, Demokratik, Üretken olan Türk Kadınları ve genç kızların sosyal, ekonomik ve kültürel statülerini ön plana çıkartarak uygar Türkiyemiz'in gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz: Kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kadını cins olarak ezilmişliğe mahkum eden ekonomik ve toplumsal kurumların değiştirilmesi, kadınlar üzerinde süregelen her türlü baskıların kaldırılması, geleneklerin,değer yargılarımız ışığında statüsünün yükseltilmesi için birlik ve dayanışma kararlılığında projeler çalışmalar yapmak.

Amaçlarımız: Ülke kültürünü Dünyaya tanıtmak, Uluslararası kadın kuruluşları ile sosyal, ekonomik ve kültürel konularda işbirliği yaparak kadınlar arası dayanışmayı güçlendirmektir.

International Women Solidarity Association

It was founded in 1995 in İzmir by the world famous ceramic artist Ümran BARADAN – who we lost on March 3, 2010 – and his friends.

She was the world wide president of the International Women's Solidarity Association (IWSA), a globally renowned charity. Ümran BARADAN also performed many other services to promote our country and our endeavours on an international platform.

After the death of Ümran BARADAN, Ms. Işılay SAYGIN, former Cabinet Minister in Turkey, was unanimously elected as the Chairperson of the Board of Directors.

Işılay Saygın undertook many social responsibility projects that will support women  in general, as well as women from İzmir during her period of duty as the chairperson since 2011. After the death of our esteemed chairperson IŞILAY SAYGIN on 26 July 2019, the deputy chairperson Mrs. JALE GELGÖR has undertaken the leadership role. At the Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20th of June 2021, the new term board of management has been elected and Att. Gülsüm Ormancı has been selected as the new Chairperson.

In addition to İZMİR, our International Women's Solidarity Association has branches in İSTANBUL, ANTALYA, and DENİZLİ.

Our Vision: is Emphasizing the modern, democratic, productive Turkish women of all ages, their economic and cultural status to contribute to the development of modern Turkey.

 Our Mission: To provide cooperation and solidarity among women, to change the economic and social institutions that condemn women to gender oppression, to remove all kinds of ongoing pressure on women, to carry out projects in the determination of unity and solidarity to question the status of ingrained traditions and value judgments.

 Our Objectives: To introduce our country's culture to the world, to strengthen the solidarity among women by cooperating with international women's organizations on social, economic and cultural issues.

 

SON 6 ETKİNLİK Tümü